Jedno jest w 100 % pewne: lokata lokacie nie równa. W tym artykule poznasz typy i rodzaje lokat oraz ich szczegółowe właściwości.

Lokata nie jest niczym innym jak odwrotnością pożyczki, gdyż tym razem to klient oddaję instytucji finansowej daną kwotę na określony czas. Za to dostaję on wynagrodzenie w postaci odsetek po upływie danego terminu. Jeśli wypłata będzie przedterminowa oczywiście klient nie dostanie odsetek. Z założenia im większa kwota i dłuższy czas lokaty tym oprocentowanie staje się wyższe. Lokaty ponadto możemy podzielić na następujące grupy:

Lokaty długo i krótko terminowe – za krótko terminowe uważa się te które nie przekraczają roku. Logiczne jest, że długoterminowymi będą w takim razie zobowiązania dłuższe.

Lokaty jednorazowe i odnawialne – lokaty jednorazowe to te, po których upływie klient dostaję od razu wynagrodzenie. Lokaty odnawialne, jak sama nazwa wskazuje, są zazwyczaj automatycznie odnawiane.

Dodatkowo możemy w nich wyróżnić typy lokat:

Lokaty terminowe – o tej lokacie mówimy najczęściej, kiedy myślimy o lokacie bankowej. Co jest w niej najważniejsze to to, że odsetki otrzymujemy dopiero po upływie czasu lokaty.
Lokata jednodniowa – jest to lokata, z której odsetki dostajemy w trybie dziennym. Plusem tej lokaty jest to, że pozwala na ominięcie podatku od zysków kapitałowych.
Lokata progresywna – ten typ lokaty pozwala na wpłacanie pieniędzy w trakcie trwania lokaty. Największym jej plusem jest to, że nie istnieje konieczność podpisywanie wielu umów.
Lokata dynamiczna – co rzadkie, pozwala ona na swobodne wypłacania zgromadzonych środków. Dodatkowo oprocentowanie lokaty wzrasta wraz z czasem trwania lokaty, jednak zazwyczaj jego wartość jest niższa od lokaty terminowej.
Lokata call – charakterystyczną jej cechą jest to, że jest zawierana na rachunku klienta od momentu przekroczeniem minimalnego progu zgromadzonych środków.
Lokata rentierska – największym plusem tej lokaty jest to, że odsetki są wypłacane nie na końcu, lecz na początku umowy.
Lokata nocna – jej charakterystyczną cechą jest to, że jeśli środki przekroczą minimalny próg oprocentowanie jest naliczane w nocy.
Lokata elektroniczna – jest to lokata samodzielnie zakładana przez klienta z wykorzystaniem internetowego systemu bankowego.
Lokata jak na razie jest najpopularniejszym środkiem inwestowania finansów lecz nie musimy zawsze utożsamiać ją ze zwykłą lokatę terminową.