Patrząc na poziom bezrobocia w Polsce tak na prawdę nie można wyjść z podziwu. Jeszcze na początku XX wieku bezrobocie w Polsce było zdecydowanie najwyższe w Europie a przed naszą gospodarką można było snuć co raz to czarniejsze wizje. Z biegiem lat sytuacja się poprawiała jednak przeciętny wzrost gospodarczy który uzyskiwała nasza gospodarka przez ostatnich kilkanaście lat zdecydowanie nie pozwolił aby stała się ona drastycznie prawdziwym tygrysem gospodarczym starego kontynentu.

Tak na prawdę wzrost gospodarczy rósł tylko nieznacznie szybciej niż przeciętna wydajność pracy i gdyby nie względy demograficzne to bezrobocie prawdopodobnie nadal oscylowało by na poziomie około piętnastu procent a więc było by na prawdę wysokie. Jednak to nie bezrobocie jest głównym zmartwieniem osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw a niskie płace. Oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę średnią krajową to cała sytuacja nie wygląda wcale tak bardzo źle jednak jeśli spojrzymy na sytuację z punktu widzenia mediany naszych zarobków to jest już powód do narzekania.

Najlepszy dowód na to jest iż mimo wielu wolnych miejsc pracy w Polsce i wysokiego bezrobocia w innych krajach należących do Unii Europejskiej to osoby bezrobotne z innych krajów jakoś nie chcą przyjeżdżać do Polski do pracy. Jeśli wzrost płac będzie tak mizerny jak dotychczas to można być niemal w stu procentach pewnym że ze względów demograficznych poziom bezrobocia nadal będzie bardzo niski a gospodarka będzie rozwijać się wolniej z powodu małej podaży siły roboczej.